Állások keresése - iskolaigazgató - Földváry Gábor Általános Iskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskolaigazgató

Földváry Gábor Általános Iskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földváry Gábor Általános Iskola

iskolaigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.07.15. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.07.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6098 Tass, Dunai út 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kötelező óraszám melletti magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus,

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga

§         másodszori és további alkalommal történő megbízás esetén pedagógus szakvizsga keretében megszerezett intézményvezetői szakképzettség

§         nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre szóló alkalmazás

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél eredeti vagy másolati példánya

§         szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat igazolása

§         vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat

§         pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

§         adatvédelmi nyilatkozat

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul pályázatának a képviselő-testület nyilvános ülésén történő tárgyalását / zárt ülésen történő tárgyalását kéri

§         szolgálati idő beszámítását tartalmazó hiteles munkáltatói igazolás

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ácsné Devecsai Mária - jegyző nyújt, a 76/536-204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Földváry Gábor Általános Iskola címére történő megküldésével (6098 Tass, Széchenyi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 897/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Földváry Gábor Általános Iskola címére történő megküldésével (6098 Tass, Széchenyi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 897/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

138/1992 (X.8.) Korm. rendelet 5.§ (13) bekezdésében meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Tass Község honlapja - 2010. április 6.

§         Oktatási Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két példányban, nyomtatott formátumban, "Igazgatói pályázat" megjelöléssel kell benyújtani Ácsné Devecsai Mária jegyző címére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tass.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.