Állások keresése - intézményvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása - Csanádalberti Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

Csanádalberti Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ambrózfalva-Csanádalberti Óvódai, Közművelődési és Szociális Ellátó Intézmény
részben önálló

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010.08.01-2015.07.31. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01-2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6915 Csanádalberti, Fő utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvóda, Teleház. Falugondnokság irányítása,és óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a juttatások az érvényben lévő közalkalmazotti jogszabályok szerint rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvónő,

§         legalább öt év szakmai a Kötv.18.§-a szerint - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, képesítési feltételeket tanúsító oklevélmásolat, vezetésre vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ványai László nyújt, a 62-521-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csanádalberti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6915 Csanádalberti, Fő utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/221-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása. §         Postai úton, a pályázatnak a Csanádalberti Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6915 Csanádalberti, Fő út 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/221-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

§         Személyesen: Páll Lászlóné, Csongrád megye, 6916 Ambrózfalva, Dózsa utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselőtestületi ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.