Állások keresése - fenntartási alkalmazott (Kerti ?laboráns?) - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfenntartási alkalmazott (Kerti ?laboráns?)

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Botanikus Kert

fenntartási alkalmazott (Kerti ?laboráns?)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Botanikuskerti jelötáblák folyamatos pótlása, gravírozása. A növényfajok egyedi megjelelőse jeltáblákkal a kert egész területén. Kerti tájékoztató táblák készítésében való részvétel többszáz növényfajhoz és azok folyamatos frissítése, cserélése a vegetációs időszakhoz igazodva. Segítség a terepgyakorlatok lebonyolításában. Biztosítja a védett fajok ex situ populációi szaporító anyagának összegyűjtését, tárolását. Magvak begyűjtése az Index Seminum kiadványhoz és a következő évi vetésekhez. Részvétel a terepi kiszállások maggyűjtésein. A kerti magszedésből és a terepi kiszállásokon begyűjtött magvak tisztítása, csomagolása, postázásra előkészítése. Részvétel a botanikuskerti rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a kerti kiadványok és az ?Index Semimum? c. kiadvány elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Középiskola/gimnázium,

§         Számítógépes ismeret (Word, Excel, PowerPoint),

§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         GYED-ről, GYES-ről visszatérő dolgozó,

§         Kertészeti szakközépiskolai végzettség,

§         Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,

§         Növényismeret.

Elvárt kompetenciák:

§         Önálló és precíz munkavégzésre való alkalmasság; terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata,

§         Felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykóné Horváth Krisztina igazgatási ügyintéző nyújt, a 06-28/522-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-8856-6/2010., valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott (Kerti ?laboráns?). §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-8856-6/2010., valamint a munkakör megnevezését: fenntartási alkalmazott (Kerti ?laboráns?).

§         Személyesen: SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal, Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a SZIE Foglakoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja (www.szie.hu/allaspalyazatok) - 2010. április 12.

§         SZIE, illetve Kari hirdetőtábla - 2010. április 12.

§         Gödöllői Szolgálat (helyi újság) - 2010. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagai a döntést követően megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.