Állások keresése - tanszéki mérnök - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszéki mérnök

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Botanikus Kert

tanszéki mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Március 1. ? október 31.: A rekonstruált négy vizes élőhely (3 különböző méretű tó és a patak) teljes felügyelete, fenntartása (növényvédelmi munkálatok, tápanyag utánpótlás, ültetés, szaporítás, gyomlálás irányítása és felügyelete), az optimális vízviszonyok biztosítása és felügyelete, növények pótlása. A kialakított vizes élőhelyek fajösszetételének fenntartása, fejlesztése A vizes élőhelyek téliesítésének tervezése, irányítása. A rendszertani parcellák fejlesztése, valamint segédkezés az itt zajló munkálatok felügyeletében, irányításában. Felügyeli a védett fajok ex situ populációinak botanikus-kerti állományait Részvétel a terepi kiszállások maggyűjtésein. November 1. ? február 28(29).: A botanikus-kerthez kapcsolódó tudományos ismeretek honlapon való megjelenítése angolul és magyarul, az interneten is elérhető, megfelelő szemléltető anyaggal dokumentált információk folyamatos fejlesztése, bővítése; növényhatározás Látogató csoportok vezetése a botanikus-kertben A vizes élőhelyekhez kapcsolódó ismeretanyag helyszíni bemutatásának biztosítása és aktualizálása a vegetációs időszaknak megfelelően. Segédkezés a magcserék lebonyolításában. Részvétel a botanikuskerti pályázatok megírásában. Az ?Index Semimum? c. kiadvány elkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Természettudományi, kertészeti- vagy agráregyetemeken szerzett biológus vagy biológia szakos, kertészmérnök, agrármérnök egyetemi diploma,

§         Legalább 5 éves természettudományos (botanikus, ökológus, kertész) munkakörben eltöltött munkatapasztalat,

§         Szakterülethez kapcsolódó kiadványszerkesztésben szerzett tapasztalat

§         Hazai vizes növénytársulások, élőhelyek, növényfajok széleskörű ismerete,

§         Angol nyelvű középfokú nyelvvizsga,

§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Részvétel vizes élőhelyek kutatásában.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű Előadó képesség,

§         Önálló munkavégzésre alkalmasság; terhelhetőség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata,

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykóné Horváth Krisztina igazgatási ügyintéző nyújt, a 06-28/522-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-8856-4/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-8856-4/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök.

§         Személyesen: Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal, Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a SZIE Foglakoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja (www.szie.hu/allaspalyazatok) - 2010. április 12.

§         SZIE, illetve kari hirdetőtábla - 2010. április 12.

§         Gödöllői Szolgálat (helyi újság) - 2010. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagai a döntést követően megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.