Állások keresése - tanszéki mérnök (botanikus kert irányítója) - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszéki mérnök (botanikus kert irányítója)

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Botanikus Kert

tanszéki mérnök (botanikus kert irányítója)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egész évben: A botanikuskerti munkálatok szervezése, koordinálása és ellenőrzése napi szinten; Botanikus-kerti fejlesztések, terepi kiszállások tervezése. Költségvetés készítése és pénzügyi források felhasználásának a tervezése. A botanikus-kert üzemeltetésével kapcsolatos teendők ellenőrzése; Rendezvények szervezése különböző korcsoportok számára; kerti kiadványok fejlesztése írott és elektronikus formátumban (pl. kertet bemutató többnyelvű kiadvány) és az ?Index Semimum? c. kiadvány folyamatosságának biztosítása. A rendszertani parcellák fejlesztése. Kapcsolattartás hazai és külföldi botanikus-kertekkel, intézményekkel. Elősegíti a Szent István Egyetem azon munkatársainak, kutatóinak, PhD és diplomaterves hallgatóinak a tevékenységét, akiknek a kísérletei a Botanikuskerthez köthetőek. Látogató csoportok vezetése. Részvétel a terepi kiszállások maggyűjtésein, továbbá releváns hazai és nemzetközi konferenciákon, találkozókon. Botanikuskert fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatok figyelése, pályázatírás. Kapcsolattartás a MABOSZ és a BGCI felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, biológia szakos vagy kertészmérnöki egyetemi diploma,

§         Legalább 5 éves botanikus vagy természettudományos munkakörben eltöltött munkatapasztalat,

§         Hazai növénytársulások, növényfajok, kultivált fajok széleskörű ismerete,

§         Angol nyelvű középfokú nyelvvizsga,

§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; büntetlen előélet; cselekvőképesség. Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Pályázatokban való vezetői/ szervezői részvétel,

§         Szakirányú (botanikai ökológiai) PhD fokozat vagy annak rövid időn belüli (1-2 év) megszerzése,

§         Kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű munkaszervezői- és előadó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

§         Felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zatykóné Horváth Krisztina igazgatási ügyintéző nyújt, a 06/28-522-005 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-8856-3/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök (botanikus kert irányítója). §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK-8856-3/2010., valamint a munkakör megnevezését: tanszéki mérnök (botanikus kert irányítója).

§         Személyesen: Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatal, Pest megye, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a SZIE Foglakoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja (www.szie.hu/allaspalyazatok) - 2010. április 12.

§         SZIE, illetve kari hirdetőtábla - 2010. április 12.

§         Gödöllői Szolgálat (helyi újság) - 2010. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagai a döntést követően megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.