Állások keresése - 2 fő közterület-felügyelő - Polgármesteri Hivatal Százhalombatta | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetések2 fő közterület-felügyelő

Polgármesteri Hivatal Százhalombatta

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Százhalombatta
Műszaki Iroda

2 fő közterület-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I/13. pontja

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó rendeletek végrehajtásának ellenőrzése, a jogi normákba ütköző cselekmények megelőzése, meggátlása, a közterületeken folytatott - engedélyhez kötött - tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, intézkedés kezdeményezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középfokú képesítés, valamint OKJ-s közterület-felügyelői vizsga,

§         közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         közigazgatási versenyvizsga, vagy a versenyvizsga elóli mentesség igazolása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatot igazoló okmányok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majerszki János nyújt, a 06-23-542-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Százhalombatta címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2010, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Százhalombatta címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2010, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő közterület-felügyelő.

§         Személyesen: Nedeczkyné Hoffmann Katalin, Pest megye, 2440 Százhalombatta, Szent István tér 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Ktv előírásai szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.battanet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.