Állások keresése - pedagógus - Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpedagógus

Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény Magyarlak- Csörötnek Általános Iskolája
tagintézmény

tagintézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01-2015.07.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9962 Magyarlak, Kossuth Lajos út 236.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályok, az intézmény belső szabályzatai, valamint az igazgató intézkedései alapján a tagintézmény szakmai feladatainak irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus,

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, az elfogadott pedagógiai programot alapul vevő szakmai program, vezetési koncepció, büntetlen előélet - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata (a személyes beszélgetés során az eredeti okmányok bemutatásával), nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők teljes körűen megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzes Tibor nyújt, a 06 94 382 630 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-4/2010, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárd és Kistérsége Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2-4/2010, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

§         Személyesen: Pénzes Tibor, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A hatályos jogszabályok előírásainak figyelembe vételével

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szoi.sulinet.hu - 2010. április 7.

§         www.szentgotthard.hu - 2010. április 7.

§         www.szentgotthardterseg.hu - 2010. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szoi.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.