Állások keresése - Általános Művelődési Központ (ÁMK) igazgató (iskolaigazgató) - Községi Önkormányzat - Kunágota | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÁltalános Művelődési Központ (ÁMK) igazgató (iskolaigazgató)

Községi Önkormányzat - Kunágota

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Általános Művelődési Központ Kunágota

igazgató (iskolaigazgató) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01-2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos községek, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ÁMK nevelő-oktató és közművelődési munkájának irányítása, ellenőrzési, munkáltatói, vezetői, szakmai és gazdálkodási feladatok ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás fenntartóval. Az ÁMK fenntartója Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos Alapfokú Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, vagy főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Vezetői program, személyi és szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata.

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők teljeskörűen megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy az előkészítő bizottsági ülések, valamint testületi ülések során kéri-e zárt ülés tartását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pápai Zoltán polgármester nyújt, a 06/68/430-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Kunágota címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 694/2010., valamint a munkakör megnevezését: Általános Művelődési Központ (ÁMK) igazgató (iskolaigazgató). §         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Kunágota címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 694/2010., valamint a munkakör megnevezését: Általános Művelődési Központ (ÁMK) igazgató (iskolaigazgató).

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. március 31.

§         honlapon - 2010. február 22.

§         önkormányzat hirdetőtáblája - 2010. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az igazgató kinevezéséről Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Almáskamarás és Dombiratos Képviselő-testülete, Almáskamarás Német Kisebbségi Önkormányzat véleményezési jogot gyakorol.Kunágota, Almáskamarás és Dombiratos községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása által közösen fenntartott intézmény és tagintézményei: ÁMK Általános Iskolája, 5746.Kunágota, Rákóczi u.11. Tagintézménye: Általános Iskola, 5746. Almáskamarás, Szent István u.13. ÁMK 1. sz. Óvodája, 5746.Kunágota, Árpád u. 66. ÁMK 2. sz. Óvodája, 5746. Kunágota, Rákóczi u.73.; Tagintézményei: ÁMK Óvodája Almáskamarás, 5747. Almáskamarás, Dózsa György u. 43; ÁMK Óvodája Dombiratos, 5745. Dombiratos, Hősök u.26. ÁMK Művelődési Háza és Könyvtára, 5746. Kunágota, Rákóczi u. 13. és 5746.Kunágota, Árpád u. 69.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunagota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.