Állások keresése - intézetigazgató - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgató

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE Pedagógiai Kar
Kommunikációs Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézet oktatási, tudományos és igazgatási tevékenységének szervezése és irányítása, órák tartása, kapcsolattartás társintézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         PhD tudományos fokozat irodalom vagy nyelvtudomány szakterületen, több éves oktatási, kutatási tapasztalat , legalább öt éves felsőoktatásban eltöltött gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap, végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvismeretet és PhD fokozatot tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerjék.

§         Továbbá a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását, eddigi szakmai munkájának részletes leírását, az intézet vezetésével kapcsolatos tervek összefoglalását, publikációs jegyzéket.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sípos Lászlóné nyújt, a 66-311-511/3113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-30/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-30/1/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny 9. szám - 2010. március 30.

§         SZIE honlapja - 2010. április 6.

§         Kari hirdetőtábla - 2010. április 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot 3 példányban a SZIE Pedagógiai Kar dékánjának címezve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/álláspályázatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.