Állások keresése - igazgató - Móri Többcélú Kistérségi Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgató

Móri Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 12.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató felelős az intézményben a tanulók oktatásának-nevelésének és művészetoktatásának megszervezéséért, az intézmény működéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek biztosításáért, irányításáért

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Főiskolán szerzett tanári, tanítói végzettség és szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet, pedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 3 példányban, iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkolcsi bizonyítvány, munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások, nyilatkozatok a pályázaton nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezőkrészére pályázata tartalmának megismeréséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andavölgyi Ferenc nyújt, a 22/562-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Móri Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-46/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Móri Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-46/2010, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Társulás Oktatási Bizottságának javaslata alapján a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Helyben szokásos módon (Székhely és tagintézményekben való kifüggesztés) - 2010. április 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.