Állások keresése - könyvtárostanár, könyvtárostanító - Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkönyvtárostanár, könyvtárostanító

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

könyvtárostanár, könyvtárostanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Újvidék tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtári feladatok ellátása munkaköri leírás szerint, foglalkozások, könyvtári órák megtartása. Gondoskodik a vagyonvédelemről, vezeti az előírt nyilvántartásokat, kialakítja a könyvtár belső munkarendjét. Bekapcsolódik a nevelőtestület munkájába és az iskola életébe. Ellátja az iskola tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         legalább 3 év szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság, megfelelő diploma, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, munkaegészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Selmeczi Éva, vagy Terényi Péter nyújt, a 06-1-383-6398 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest címére történő megküldésével (1145 Budapest, Újvidék tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135/55/2010, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár, könyvtárostanító. §         Postai úton, a pályázatnak a Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest címére történő megküldésével (1145 Budapest, Újvidék tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 135/55/2010, valamint a munkakör megnevezését: könyvtárostanár, könyvtárostanító.

vagy

§         Elektronikus úton Terényi Péter részére a igazgatohelyettes@aranyjanos-zuglo.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes meghallgatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.zuglo.hu - 2010. április 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.