Állások keresése - bölcsődei gyermekgondozó, szakmai vezető - Kastélykert Óvoda - Nyírtelek | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbölcsődei gyermekgondozó, szakmai vezető

Kastélykert Óvoda - Nyírtelek

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kastélykert Óvoda - Nyírtelek
kastélykert óvoda

bölcsődei gyermekgondozó, szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4461 Nyírtelek, Iskola út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődei gyermekgondozói, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet melléklete szerint,

§         Büntetlen előélet

§         Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Pályázó szakmai és vezetői elképzeléseket tartalmazó életrajza

§         Iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolata

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         A pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv 15. paragrafusának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

§         Büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány

§         Szakmai gyakorlatról szóló igazolás

§         Vonatkozó jogszabályban körülírt egyéb feltételek, körülmények

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czipó Józsefné intézményvezető nyújt, a 0642210030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kastélykert Óvoda - Nyírtelek címére történő megküldésével (44691 Nyírtelek, Iskola út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2010, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei gyermekgondozó, szakmai vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kastélykert Óvoda - Nyírtelek címére történő megküldésével (4461 Nyírtelek, Iskola út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104/2010, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei gyermekgondozó, szakmai vezető.

§         Személyesen: Czipó Józsefné intézményvezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4461 Nyírtelek, Iskola út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint kerül sor. A pályázatról az intézmény vezetője dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát,hogy a pályázati ljárást eredménytelennek nyílvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.