Állások keresése - Tanszékvezető - Szent István Egyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekTanszékvezető

Szent István Egyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar
Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék

Tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01-2015.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 , István utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék munkájának koordinálása; a tanszék képviselete az intézményen belül és külső intézmények felé; az oktatás tartalmi fejlesztése; hatékony közreműködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében; a tanszék személyi feltételeinek biztosítása, arányban a tanszéken felmerülő feladatokkal;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a A SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszerének rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Angol nyelvből középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Állatorvosi diploma,legalább 10 éves egyetemi oktatási gyakorlat; a Kar követelményrendszerében a vezető oktatók-kutatók számára meghatározott rendszeres tudományos tevékenység.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         még egy idegen nyelv ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell, a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását; eddigi szakmai munkájának részletes leírását; szakmai, oktatói, tudományos munkáját és annak eredményeit;jelentősebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi tanácskozásokon megtartott előadásainak jegyzékét, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját; tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását;vezetői, oktatói, tudományos munkájára vonatkozó jövőbeni terveit, részletes elképzeléseit.

§         A pályázathoz kérjük mellékelni a részletes szakmai önéletrajzot, személyi adatlapot; végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okirat másolatát; fontosabb publikációk jegyzékét; ? 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, illetve belső pályázó esetén az arról kiállított igazolást;? nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok megismerjék

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bukhárné Ecseki Mónika nyújt, a 06-1-478-4110 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-25/6-2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FH-25/6-2010, valamint a munkakör megnevezését: Tanszékvezető.

§         Személyesen: Bukhárné Ecseki Mónika, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlap - 2010. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályosan összeállított pályázatot 5 példányban a SZIE Állatorvos-tudományi Kar dékánjának (Dr. Fodor László) címezve az ÁOTK titkárságára kérjük benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/allaspalyazatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.